درباره ما

فامیران به‌عنوان یک پلتفرم آموزش مجازی در صدد بوده است تا برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب, زیر ساخت مطلوب را برای جامعه مخاطبان آموزش مجازی فراهم آورد. در این مسیر ایجاد و راهبری زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری اهمیت بسزایی دارد.

موسسه آموزشی و فرهنگی غیردولتی نگرش آرمان خلاق، استفاده کننده و کاربر اصلی پلتفرم آموزش مجازی فامیران می‌باشد.

وحید فرشادی پناه